Amerikada Veteriner Hekim Olmak

“insan ve hayvan sağlığını korumak”

Bugünün veteriner hekimleri, hem hayvan, hem de insan sağlığını korumak için eğitim almış tek meslek mensuplarıdır. Veteriner hekimler, hayvan sağlığı ve refahının temini yanında çevre koruma, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasında önemli bir adres olarak çalışırlar.

Veteriner Hekimlere nasıl bakılıyor?

Amerika’da yapılan tüketici değerlendirmesi araştırmaları, veteriner hekimlerin en saygın meslekler arasında yer aldığını göstermektedir. Halen Amerika’da 90.000 den fazla veteriner hekim bulunmakta ve her geçen gün bu sayı artmaktadır.

Hayvan ve toplum sağlığını korumak

Veteriner hekimler, klinik uygulama, eğitim ve araştırma, kontrol ve ruhsatlandırma, halk sağlığı ve askerlik gibi çeşitli alanlarda çalışmaktadırlar.

Özel veya kurumsal klinik uygulama

Amerika Birleşik Devletleri’nde, veteriner hekimlerin yaklaşık üçte ikisi özel veya kurumsal klinikte çalışmaktadır. Bazı veteriner hekimler, köpek, kedi, kuşlar, küçük memeliler (örneğin, hamster, kobay), sürüngenler ve balık gibi pek çok geleneksel ya da egzotik pet hayvanlar,bazıları ise sadece atların sağlık ve tedavileri ile ilgilenirler. Diğer çiftlik / ahır hayvanları alanında çalışan veteriner hekimler, onların sağlıklı ve verimli üretimi için sahiplerine tavsiyeleri yanında tarladan çatala güvenli gıdanın arzında önemli rol oynarlar.

Öğretim ve araştırma

Bazı veteriner hekimler, veteriner fakültesi öğrencileri, diğer tıp uzmanları ve bilim adamlarının yetiştirilmesiyle uğraşır. Veteriner kolej/fakültelerinde öğretim üyeleri, araştırma, veteriner hekimlere yeni bilgi ve becerileri öğretmek ve uygulama için sürekli eğitim programları geliştirmek, veteriner eğitim hastanesinde hayvanların tedavisi için çalışırlar.

Üniversiteler, kolejler, kamu kurumları ve endüstride araştırmacı olarak görev alan veteriner hekimler, hastalıkları teşhis, tedavi, hayvan ve insan sağlığını korumak için yeni yollar bulurlar. Araştırmada çalışan veteriner hekimler, insan sağlığı için çok önemli katkılarda bulunmuştur. Örneğin, veteriner hekimlerce, sıtma ve sarı hummanın kontrolüne yardımcı keşifler yapılmış, botulizm gizemi çözülmüş, kalp hastalığı olan bazı insanların tedavisi için kullanılan bir antikoagülan üretilmiş Batı Nil virüsü enfeksiyonunun nedeni belirlenmiştir. Aynı zamanda, eklem hastalıkları ve kırıklar için kalıcı protez ve yeni tedaviler gibi teknikler geliştirilmiştir.

İlaç ve biyomedikal araştırma firmalarda çalışan veteriner hekimler, ilaçlar ile antibiyotik ve aşı gibi biyolojik ürünlerin insan ve hayvan kullanımını test, geliştirme ve üretimini denetler. Bu alanda çalışan veteriner hekimler genellikle farmakoloji, toksikoloji, viroloji, bakteriyoloji, laboratuvar hayvanları hekimliği veya patoloji gibi alanlarda uzmanlık eğitimi almışlardır.

Veteriner hekimler aynı zamanda, tarım işletmelerinde, ev hayvanlarına için gıda üreten şirketler ve ilaç firmalarında yönetim, ruhsatlandırma, teknik satış ve servis hizmetlerinde görev alırlar. Ayrıca  tarımsal kimya sanayi, özel test laboratuarları ve yem, hayvancılık ve kümes hayvanları sektöründe talep bulunmaktadır.

Kontrol ve ruhsatlandırma hizmetleri

Veteriner hekimler, hastalıkların girişini önlemek için, Amerika Birleşik Devletleri’ne getirilen hayvanların kontrol ve karantina hizmetlerini yürütmek üzere federal ve eyalet kurumlarında istihdam edilirler. Devletlerarası hayvan hareketlerinin kontrolü, hastalık testleri,  tüberküloz ve kuduz gibi hayvan ve insan sağlığına tehdit oluşturabilecek hastalıkların önlenmesi, bu tür hastalıkları ortadan kaldırmaya yönelik mücadele hizmetlerini yürütürler.

ABD TarımDairesi Gıda Güvenliği ve Kontrol Servisinde (USDA-FSIS) çalışan veteriner hekimler, gıdaların yalnızca sağlıklı hayvanlardan üretildiğinden emin olunmasını temin ederler. Et, tavuk, yumurta v.b hayvansal  ürünler, denetim programları yoluyla dikkatle izlenir ve bu gıdaların tüketim için güvenli olması sağlanır.

ABD Tarım Dairesi (USDA) Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi (USDA-Aphis) görevli veteriner hekimler, geliştirilen yeni aşıların güvenlik ve etkinlik testlerini yaparlar. Ayrıca, hayvanların tedavisi için insani yasaların uygulanması, hastalık tarama yoluyla ülkenin tarımsal  sağlığını korumak ve ülkenin gıda arzını tehlikeye sokabilecek hayvan hastalıklarının ülkeye girişinin önlenmesi sorumluluğunu taşırlar.  USDA ‘nın Tarımsal Araştırma Servisi (ARS) ve Devlet Araştırma, Eğitim ve Yayım Hizmetleri Kooperatifi (CSREES) gibi USDA servisleri de, araştırma, araştırma yönetimi ve hayvan sağlığı hizmetleri için veteriner hekim istihdam etmektedir.

 Halk sağlığı

Veteriner hekimler şehir, ilçe, devlet ve federal kurumlarda  epidemiyolog olarak , hayvan ve gıda kaynaklı hastalıklar, grip, kuduz ve batı Nil viral ensefaliti gibi insan hastalık salgınlarının incelenmesinde hizmet vermektedir. Gıda işleme tesisleri, restoranlar ve su kaynaklarının güvenilirliğini sağlarlar. Amerikan Halk Sağlığı Servisi çok kapsamlı hizmet vermektedir.

Çevre Koruma Ajansı(EPA)’nda çalışan Veteriner hekimler, tarım ilaçları, endüstriyel kirleticiler ve diğer kirleticilerin hayvanlar ve insanlar üzerinde etkileri incelemektedir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) veteriner hekimleri, ilaçlar, tıbbi ürünleri, evcil hayvan gıdaları ve gıda katkı maddelerinin güvenlik ve etkinlik değerlendirilmesi üzerinde çalışırlar. Veteriner hekimler ayrıca ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi, Çevre Koruma Ajansı, Ulusal Sağlık Enstitüleri(NIH) ve Ulusal Tıp Kütüphanesinde de çalışırlar.

Hayvan ve insan sağlığını etkileyen zoonotik hastalıklar ve diğer hastalıkların incelenerek halk sağlığını korumak için çalışan Hastalık Kontrol ve Önleme  Merkezlerinde(CDC) 100 den fazla  veteriner hekim görev yapmaktadır. CDC Veteriner Hekimleri, dünyada hastalık salgınlarını soruştururlar ve sıtma, ebola ve kuş gribi gibi hastalıkların yayılmasını önlemek için program geliştirmek için uğraşırlar.  

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) da ise veteriner hekimler, hastalıkların izlenmesi, terörle mücadele prosedürleri ve protokollerini geliştirmek suretiyle  hayvanların ve insanların sağlık ve güvenliğini koruma işlevini görürler

Suni ve doğal afetler hayvanlar ve insanlar için önemli bir risk oluşturur. Veteriner Hekim grupların, afetlerden kurtarmaya katkıları hayati rol oynar.

 Silahlı Kuvvetler

US Army Corps  Veteriner Hekimleri, Amerika Birleşik Devletleri’ni  biyoterörizme karşı korurlar. Onlar, biyomedikal araştırma ve geliştirme çalışmaları, gıda güvenliği, devlete ait hayvanların sağlığından sorumludur. Askeri ve diğer devlet kurumlarında hayvan ilaçları, patoloji, mikrobiyoloji laboratuvarı, ya da ilgili alanlarda araştırma yapan özel eğitimli subaylardır.

ABD Hava Kuvvetleri’ndeki, Veteriner Hekimler,Biyomedikal Bilim Corps. bünyesinde halk sağlığı subayı olarak hizmet vermektedir. Dünya çapında Hava Kuvvetleri üslerinde, meslek hastalığı, gıda kaynaklı hastalık ve bulaşıcı hastalık kontrol programları yönetirler. Bu veteriner hekimler, hastalık eğilimleri, gıda güvenliği ve halk sağlığı uygulamalarını gözeterek tesisleri sağlıklı olmaya yönlendirirler.

Askeri veteriner hekimler, savaştan zarar gören az gelişmiş ülkelerde hayvan sağlığı sistemlerinin yeniden yapılandırılmasında ve iyileştirilmesinde hayati rol oynarlar. Birçok toplumda hayvansal üretim önemli ağırlığa sahiptir ve bu toplumlarda hayvanın sağlığının iyileştirilmesi, insanların yaşam kalitesini artırır.

 Diğer mesleki faaliyetler

Veteriner hekimler ayrıca hayvan refahı, zoolojik tıp, su hayvanları hekimliği, uzay tıbbı (mekiği astronotları), hayvan barınağı hekimliği, spor hekimliği, hayvan destekli aktivite ve tedavi programları, yaban hayatı hekimliği alanlarında çalışırlar. Yerel, eyaletlerde ve Federal Hükümette halkın ve hayvanların refahının iyileştirilmesi, sağlığının korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin hazırlanmasında çalışan veteriner hekimler bulunmaktadır.

Bir veteriner hekim olmanın yolu

Bir Veteriner Kolej veya Veteriner Fakültesi eğitimi öncesinde, öğrencilerin ortaokulda, genel fen ve biyoloji derslerinde başarılı olmaları, lisede güçlü bir matematik ve biyoloji bilim programı takip etmiş olmaları gerekir.  Veteriner Fakültesi / Koleji uygulama programlarından önce, öğrenciler, üniversite düzeyinde, ön lisans koşullarını başarıyla tamamlamalıdır. Her kolej veya fakülte, veteriner hekimliği öncesi gereksinimleri kendine özgü olarak önceden belirler. Genellikle bu kurslar, temel dil ve iletişim becerileri, beşeri bilimler, matematik, biyoloji, kimya, fizik, sosyal bilimler içerisinde tamamlanmasını içerir.

Veteriner Fakültelerine alınma, son derece rekabetçi bir ortamda olup, nitelikli başvuru sayıları yıldan yıla değişmektedir. Başvuru için (örneğin, Graduate Record Examination veya GRE) standart bir test almak gerekebilir.

Halen, Eğitimi  AVMA Konseyine akredite, ABD’de 28, Kanada’da 5 ve diğer ülkelerde dokuz Veteriner Kolej / Fakültesi bulunmaktadır. Akredite kalacak her okul, programın kalitesini korumak gereği, düzenli olarak  Eğitim Konseyi tarafından denetlenir.

Veteriner okullarına müracaatlar, Veteriner Hekimliği Koleji Application Service (VMCAS) aracılığıyla yapılır. Başvuru koşulları, başvuru istatistik veri ve diğer başvuru kaynakları hakkında bilgi almak için web sitesi ziyaret edilebilir. www.aavmc.org / vmcas / vmcas.htm

Veteriner Hekimlik eğitimini (genellikle dört yıl üzerinde) tamamladıktan sonra, pek çok mezun, cerrahi, iç hastalıkları, hayvan davranışları, diş hekimliği, göz, patoloji, koruyucu hekimlik gibi 20 AVMA-veteriner uzmanlık alanından birini, gerekli ek eğitimi takip için seçerler.

 Parlak bir gelecek  

Veteriner hekimler için mükemmel iş fırsatlarının devam etmesi bekleniyor. Evcil hayvan olarak bakılan hayvan sayıları arttıkça, kaliteli şekilde sağlıklarının korunması için ihtiyaç artacaktır. Çiftlik hayvanları, kümes hayvanları ve balık besleme ve yetiştirmede bilimsel yöntemler kullanmanın faydaları, halk sağlığında, hayvan refahı ve hastalık kontrol programlarının artan bilinciyle birlikte veteriner hekimlerin uzmanlık talebi devam edecektir.

Sizin için veteriner hekimlik uygun mu?

Bugünün veteriner hekimleri, hayvan ve insanların iyi olmaları ve sağlıklarının korunması için kendilerini adamışlardır. Veteriner hekimler hayvanları sever ve hayvanların ailemiz ve toplum içindeki  değerini bilirler. Veteriner hekimlikte başarılı bir kariyere katkı sağlayan diğer kişisel özellikler şunlardır:

Bilimsel bir zihin

Veteriner hekimlik ile ilgilenen bir öğrencinin, soruşturan bir zihni ve keskin gözlem yeteneği olmalıdır.  Yetenek ve biyolojik bilimlere ilgi önemlidir.

 İyi iletişim becerileri

Değişik insanlarla çalışan Veteriner hekimler, insanlarla onları iyi görüşmesi ve konuşması gerekir. Hayvan sahipleri ile çalışan veteriner hekimlerin başarısında, onların hayvanlarıyla bağ kurması için şefkat,gerekli bir özelliktir.

 Liderlik deneyimi
Birçok ortamlarda (Örneğin, klinik uygulama, kamu kuruluşları, halk sağlığı programları) veteriner hekimler  işletmeleri  ve çalışanları yönetmeleri gerekir. Temel yönetim ve liderlik becerileri olanlar,  bu çalışma ortamlarında daha fazla başarıya katkıda bulunur.

 ABD Veteriner hekimlerin sayı/pozisyonları -31Aralık 2009

     
 
 
Toplam
Toplam
Erkek
Kadın
 
No.
%
%
%
 
Özel Klinikler
Gıda üretilen hayvanlar
5040
8,3
81,95
18,05
100
Karışık hayvan
4328
7,1
63,9
36,1
91
Ev Hayvanları
47118
77,4
52,3
47,7
94
At
3699
6,1
54,5
45,5
91
Diğer
710
1,2
36,2
63,8
91
Toplam Özel
60895
100
51,1
48,9
91
Kamu ve Kurumsal İstihdam
Kolej veya üniversite
6356
41,9
50,6
49,4
103
Federal hükümet
1753
11,5
64,9
35,1
97
 Devlet veya yerel yönetim
1118
7,4
60,0
40
94
Üniformalı hizmetler
688
4,5
53,9
46,1
79
Sanayi
3235
21,3
62,0
38
148
Diğer Kamu ve Kurumsal
2029
13,4
39,9
60,1
97
Toplam Kamu ve Kurumsal
15179
100,0
54,1
45,9
103
Istihdam Bilinmiyor
15092
 
 
 
 
Listelenmeyen
1881
 
 
 
 
Toplam Pozisyonlari
93047
 
 
 
 
 *2007 Vergi  öncesi kazanç   
     

  24.10.2010

 Dr.Mustafa ALTUNTAŞ
Uzman Veteriner Hekim
http://www.turkvet.biz/yazi/Dunya_ABD_vet_olmak.htm
  
Kaynaklar;
Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği (AVMA)
http://www.avma.org/reference/marketstats/usvets.asp
http://www.avma.org/animal_health/brochures/veterinarian/veterinarian_brochure.asp
American Association of Veterinary Medical Colleges (AAVMC) www.aavmc.org
Reklamlar
Bu yazı ABD uygulmaları, Genel, Meslek Politikası içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s